Transporditingimused

Tallinna piires toimetatakse tellimused kätte tasuta.

Eesti piires tellimuste kätte toimetamise maksumus on 8 eur.


Home Climate OÜ kasutab kauba Ostjale kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid (kullerteenused). Kaup toimetatakse tellimuses sisestatud tarneaadressile.Kaup tarnitakse ainult hoone ukseni.Tarneaadressi hilisem muutmine ei ole võimalik. 

Kauba üleandmine toimub õues trepikoja ees. Kuller ei tõsta kaubad korterisse.

Home Climate OÜ annab tellitud  kauba kättetoimetamist teostavale isikule üle hiljemalt müügilepingu sõlmimise päevale ülejärgneval tööpäeval. Üldjuhul toimetatakse tooted kätte 3-5 tööpäeva jooksul. 

Juhul, kui Ostja poolt tellitud kaup ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tootjalt/tarnijalt  tellida ning on ilmne, et kauba kohaletoimetamine ei ole 3-5 tööpäeva jooksul võimalik, ning muudel juhtudel, kui kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Home Climate OÜ ei vastuta, teavitab Home Climate OÜ sellest Ostjat 2 tööpäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest, kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu. Samaaegselt teavitatakse Ostjat tellitud kauba kättetoimetamise tähtajast. 

Juhul, kui Ostja kaotab kauba kättetoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ja  Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Ostja arvelduskontole. 

Ostjal on kohustus tellitud kaup kättetoimetamisel viivitamata üle vaadata. Juhul, kui Ostja avastab kauba vastuvõtmisel erinevused selle komplektsuses või koguses, mittekvaliteetsuse või kauba muu erinevuse võrreldes e-poes esitatud kirjelduse või tema poolt esitatud tellimusega, peab Ostja teatama sellest viivitamatult Home Climate e-posti aadressil info@homeclimate.ee.

Juhul, kui Ostja poolt tellitud kaup toimetatakse kätte  postiettevõtte või transpordiettevõtte  töötaja poolt, võtab Ostja kauba vastu saatelehele antava allkirjaga. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Ostjal veenduda, et kaup on õiges komplektsuses ja koguses ning ei ole kahjustatud  ega rikutud.  Juhul, kui kauba komplektsuses või koguses on erinevus võrreldes Ostja poolt esitatud tellimusega või toode on kahjustatud või rikutud, tuleb teha vastavasisuline märge saatelehele ja teatada sellest viivitamatult e-posti aadressile info@homeclimate.ee. 

Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Ostjale üle toodete üleandmisega tellimuses ettenähtud kohas.